Kontakt

by admin
10

    Administratorem Pana/Pani danych jest Instytut Szkoleń i Rozwoju, Ewa Mazurczyk -Jankowska. Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzam w celu odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci komunikacji. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.